Käyttöehdot

Tämän verkkopalvelun julkaisija on Nicewood Oy (jäljempänä Nicewood).

Nicewood verkkopalvelujen käyttämistä koskevat nämä yleiset käyttöehdot, joihin kehotamme tutustumaan ennen vierailuanne Nicewoodin verkkopalveluissa. Sivuillamme voi myös olla erityisiä palvelukohtaisia ehtoja, joihin sovelletaan näitä yleisiä käyttöehtoja toissijaisesti.

Vastuunrajoitukset

Ylläpidämme verkkopalveluamme, jotta kaikilla olisi mahdollisuus tutustua yhtiöömme ja sen tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin. Olemme pyrkineet huolellisesti varmistamaan sivujemme tietosisällön oikeellisuuden. Sitoudumme kuitenkin vain siihen, että tarjoamme sivumme sellaisina ja siten kuin ne ovat. Sivuillamme voi olla linkkejä ja muita viittauksia toisten ylläpitämiin Internet -sivuihin, joiden sisältöä tai saatavuutta emme kontrolloi.

Tekijänoikeudet

Näiden sivujen tekijänoikeudet, oikeudet sivujen ulkoasuun ja tietokantoihin sekä muut immateriaalioikeudet näiden sivujen sisältöön (sisältäen esimerkiksi tekstin, kuvat ja äänet) kuuluvat joko Nicewoodille tai yhteistyökumppaneillemme.

Näiden sivujen sisällön kopioiminen, levittäminen, jakelu tai muu käyttäminen on sallittua vain siinä määrin kuin se lainsäädännössä on sallittu. Kaikki muu näiden sivujen sisällön käyttäminen edellyttää Nicewoodin antamaa kirjallista suostumusta. Sivujen sisältöä lainattaessa on aina ilmoitettava lähde.

Muut ehdot

Nicewoodilla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja, verkkopalvelusivujen ja niiden sisältämien palveluiden sisältöä, ulkoasua ja saatavuutta sekä sivujen käyttämiseksi tarvittavien laitteiden vaatimuksia tai estää pääsy näille sivuille tai lakkauttaa palvelu.

Evästeet

Internetpalvelussa käytetään evästeitä (cookies). Evästeitä on kahdenlaisia: istuntokohtaisia (session cookies) ja pysyviä (persistent cookies). Istuntokohtaiset evästeet tallentuvat käyttäjän käyttämään laitteeseen muistiin istunnon ajaksi. Selainyhteyden päättyessä eväste katoaa. Pysyvät evästeet tallentuvat käyttäjän käyttämään laitteeseen pitkäksi aikaa. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi osoittamaan käyttäjälle mitä uutta palveluun on tullut sen jälkeen kun käyttäjä on edellisen kerran käynyt sivulla.

Palveluntarjoaja käyttää evästeitä siten, että asiakkaille voidaan tarjota kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Evästeiden estäminen selaimessa

Käyttäjä voi estää evästeiden käytön selaimessa, mutta sen jälkeen palvelujen toiminnallisuus saattaa heikentyä.