EUTR -mukainen ja PEFC ™ ja FSC ® sertifioitu

Nicewood Oy:n PEFC ™ ja FSC ® ympäristösertifikaatit kertovat asiakkaillemme vastuullisesta hankinnasta ja sitoutumisesta kestävään kehitykseen. Sertifioinnit varmistavat puun alkuperän jäljitettävyyden ja kansainvälisesti sovittujen kriteerien täyttymisen. Nicewood on vaatimuksenmukainen EUTR -kanssa. Nämä PEFC ja FSC sertifikaatit Nicewood Oy:lle on myöntänyt Inspecta Sertifiointi Oy.
EUTR -vaatimuksenmukainen

EUTR -vaatimuksenmukainen Due Diligence järjestelmä

Nicewood on EU:n puutavara-asetuksen säännösten (European Union Timber Regulation N 995/2010) mukainen toimija. Nicewoodin laatujärjestelmä ja Due Diligence (DDS) järjestelmä takaavat kaiken Nicewoodin hankkiman puun 100%:n jäljitettävyyden laillisiin lähtesiin.

PEFC ™

PEFC ™ puun alkuperän seurantajärjestelmän

PEFC ™ puun alkuperän seurantajärjestelmän “(Chain of Custodyn) avulla puutuotteita valmistava tai käyttävä yritys varmistaa luotettavasti, että tuotteeseen on käytetty kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevaa puuta.” (PEFC ™, 2015)

FSC ®

FSC ® Alkuperän sertifiointi

FSC ® Alkuperäketjun sertifiointi “(Chain of Custody, CoC certification) jäljittää FSC-sertifioidun puun koko tuotantoketjun läpi − metsästä loppukäyttäjälle.” (FSC ®, 2015)