PEFC ™ ja FSC ® sertifikaatit

Nicewood Oy:n PEFC ™ ja FSC ® ympäristösertifikaatit kertovat asiakkaillemme vastuullisesta hankinnasta ja sitoutumisesta kestävään kehitykseen.

Sertifioinnit varmistavat puun alkuperän jäljitettävyyden ja kansainvälisesti sovittujen kriteerien täyttymisen. Nämä PEFC ja FSC sertifikaatit Nicewood Oy:lle on myöntänyt Inspecta Sertifiointi Oy.

PEFC ™

PEFC ™ puun alkuperän seurantajärjestelmän

PEFC ™ puun alkuperän seurantajärjestelmän “(Chain of Custodyn) avulla puutuotteita valmistava tai käyttävä yritys varmistaa luotettavasti, että tuotteeseen on käytetty kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevaa puuta.” (PEFC ™, 2015)

FSC ®

FSC ® Alkuperän sertifiointi

FSC ® Alkuperäketjun sertifiointi “(Chain of Custody, CoC certification) jäljittää FSC-sertifioidun puun koko tuotantoketjun läpi − metsästä loppukäyttäjälle.” (FSC ®, 2015)