PEFC ™ Puun alkuperän seurantajärjestelmä

PEFC ™ puun alkuperän seurantajärjestelmän

“(Chain of Custodyn) avulla puutuotteita valmistava tai käyttävä yritys varmistaa luotettavasti, että tuotteeseen on käytetty kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevaa puuta.” (PEFC ™, 2015)

Icon
Nicewood PEFC Sertifikaatti (fi)

Commitment Policy

Commitment Policy on dokumentti, jonka Nicewood Oy on allekirjoittanut ja jonka velvoitteisiin se on sitoutunut. Asiakirja on sitoutumus toimia ympäristön sekä yhteisön kannalta eettisesti.

Icon
Nicewood Commitment Policy (en)

Lisätietoa

Lisätietoa sertifikaatista ja sen merkityksestä ympäristölle löydät linkistä, joka vie sinut PEFC-sertifikaatin virallisille verkkosivuille.