PEFC ™ Puun alkuperän seurantajärjestelmä

PEFC ™ puun alkuperän seurantajärjestelmän

“(Chain of Custodyn) avulla puutuotteita valmistava tai käyttävä yritys varmistaa luotettavasti, että tuotteeseen on käytetty kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevaa puuta.” (PEFC ™, 2015)

[wpdm_package id=’17291′ template=”link-template-default-ext.php”]

Commitment Policy

Commitment Policy on dokumentti, jonka Nicewood Oy on allekirjoittanut ja jonka velvoitteisiin se on sitoutunut. Asiakirja on sitoutumus toimia ympäristön sekä yhteisön kannalta eettisesti.

[wpdm_package id=’17294′ template=”link-template-default-ext.php”]

Lisätietoa

Lisätietoa sertifikaatista ja sen merkityksestä ympäristölle löydät linkistä, joka vie sinut PEFC-sertifikaatin virallisille verkkosivuille.